חיפוש לימודים בחו"ל  באתר  Google

  לימודים בארץ מלגות סטודנטים תחומי לימוד מבחני קבלה מדינות מדריך  
glimudim לימודים בחו"ל

רוצה ייעוץ?
ליצירת קשר עם נציג, מלא את פרטייך האישיים

*שם פרטי ומשפחה (Full name)
(יש לסמן שדה זה כדי לאפשר שליחת ניוזלטרים)

אישור תקנון (אישור זה כולל בתוכו את אישורך לקבל מידע נוסף ודברי פרסומות בתחומים מקבילים).  המדינות
לימודים באוסטרליה  |  לימודים בארה"ב  |  לימודים בבריטניה  |  לימודים בקנדה  |  לימודים בגרמניה  |  לימודים בהולנד  | 
לכל המדינות לכל המדינות

  שימושון
מגזין לימודים בחו"ל  |  לימודי רפואה בחו"ל  |  ייעוץ ללימודים בחו"ל  |  שאלות נפוצות  |  ביטוח רפואי חו"ל  | 

מה חדש?
קורס גרמנית לקראת לימודים אקדמאים בגרמניה קורס גרמנית לקראת לימודים אקדמאים בגרמניה

לימודי בישול בשוויץ לימודי בישול בשוויץ

כל מה שרצית לדעת על לימודים בגרמניה כל מה שרצית לדעת על לימודים בגרמניה

יום פתוח ללימודים באיטליה יום פתוח ללימודים באיטליה  לימודים בחו"ל   >  מבחן GMAT - שאלות לדוגמא   >  


ייעוץ ללימודים בחו"ל
ייעוץ ללימודים בחו
סטודנט בעיר זרה
סיפורים אישיים
פורום לימודים בחו"ל
כל השאלות והתשובות על לימודים בחו
מבחני קבלה ללימודים בחו"ל
מבחני הקבלה ללימודים בחו
תוכניות לימודים בחו"ל
מדריך תוכניות לימודים בחו
ייעוץ ללימודים בחו"ל   סטודנט בעיר זרה   פורום לימודים בחו"ל   מבחני קבלה ללימודים בחו"ל   תוכניות לימודים בחו"ל   גרמניה   אוסטרליה   איטליה   בריטניה   ארה"ב   הולנד   הונגריה   מזרח אירופה   צרפת   פולין   קנדה  

מבחן GMAT - שאלות לדוגמא

דוגמאות לשאלותמבחן GMAT - שאלות לדוגמא

מבחן ה-GMAT Graduate Management Admissions Test הינו מבחן ממוחשב אשר מתקיים לאורך כל השנה במרכזי בחינה במדינות רבות ברחבי העולם.

הבחינה מודדת את יכולותיו המילוליות, הכמותיות (מתמטיות) ויכולותיו בתחום הכתיבה האנליטית של הנבחן.

 

מבחן ה-GMAT כולל הערכת כתיבה אנליטית, ופרקים כמותיים ומילוליים. לפרק הכתיבה האנליטית, הנבחן מקבל שני נושאים לחיבורים. החיבורים מודפסים באמצעות מקלדת על גבי המחשב. במסגרת הפרק הכמותי מוצגות שאלות מסוג ניתוח נתונים ופתרון בעיות מעורבות, ובמסגרת הפרק המילולי מוצגות שאלות מסוג השלמת משפטים, הבנת הנקרא, והגיון. הן הפרק המילולי והן הפרק הכמותי מכילים שאלות רבות ברירה אדפטיביות.

 

כעת נסביר לעומק על כל אחד מפרקי הבחינה, וניתן מספר שאלות לדוגמא על מנת להדגים את כל אחד מסוגי השאלות שמופיעים בבחינה.


פרק ראשון - פרק הכתיבה האנליטית
פרק זה של הבחינה בא לבדוק את יכולות הנבחן לכתוב בצורה ברורה ויעילה על נושאים מורכבים, לבחון טענות וראיות לצידם, לתמוך בדעות ורעיונות עם סיבות ודוגמאות רלוונטיות, וכן לשלוט באלמנטים הסטנדרטיים של אנגלית כתובה.


להלן נושא לדוגמא לחיבור הראשון בבחינה:

"In some countries, television and radio programs are carefully censored for offensive language and behavior. In other countries, there is little or no censorship."

In your view, to what extent should government or any other group be able to censor television or radio programs?
Explain, giving relevant reasons and/or examples to support your position.


בשאלה זו מתבקש הנבחן לכתוב את דעתו על נושא מסוים. חשוב מאוד לקרוא בעיון את הנושא, ולכתוב את החיבור על נושא רלוונטי. מאוד חשוב גם לוודא לתת דוגמאות

 

להלן שאלה לדוגמא לחיבור השני בבחינה:

Directions
Discuss how well reasoned you find this argument. In your discussion be sure to analyze the line of reasoning and the use of evidence in the argument. For example, you may need to consider what questionable assumptions underlie the thinking and what native explanations or counterexamples might weaken the conclusion. You can also discuss what sort of evidence would strengthen or refute the argument, what changes in the argument would make it more logically sound, and what, if anything, would help you better evaluate its conclusion.

The following appeared as part of an annual report sent to stockholders by Olympic Foods, a processor of frozen foods:
"Over time, the costs of processing go down because as organizations learn how to do things better, they become more efficient. In color film processing, for example, the cost of a 3-by-5-inch print fell from 50 cents for five-day service in 1970 to 20 cents for one-day service in 1984. The same principle applies to the processing of food. And since Olympic Foods will soon celebrate its 25th birthday, we can expect that our long experience will enable us to minimize costs and thus maximize profits."


בשאלה כזו, מאוד חשוב לא להביע דעתך בעניין. מה שנדרש זה לכתוב חיבור על איכות הטענה. ניתן לדבר על דברים שיכולים לעזור לבסס את הטענה, וכן על דברים שידחו אותו.

 

פרק שני - פרק החשיבה המילולית
השאלות שמופיעות בפרק המילולי כוללות שלושה סוגי שאלות: הבנת הנקרא, השלמות משפטים, ושאלות הגיון. בבחינה יש ארבעים ואחת שאלות אשר יש לענות עליהן תוך פרק זמן של שבעים וחמש דקות.

להלן מספר שאלות מפרק החשיבה המילולית (שאלת הבנת הנקרא, שאלת השלמות משפטים, ושאלת הגיון).

 

חשיבה מילולית - הבנת הנקרא:
Directions
The questions in this group are based on the content of a passage. After reading the passage, choose the best answer to each question. Answer all questions following the passage on the basis of what is stated or implied in the passage.
Question
Schools expect textbooks to be a valuable source of information for students. My research suggests, however, that textbooks that address the place of Native Americans within the history of the United States distort history to suit a particular cultural value system. In some textbooks, for example, settlers are pictured as more humane, complex, skillful, and wise than Native Americans. In essence, textbooks stereotype and depreciate the numerous Native American cultures while reinforcing the attitude that the European conquest of the New World denotes the superiority of European cultures. Although textbooks evaluate Native American architecture, political systems, and homemaking, I contend that they do it from an ethnocentric, European perspective without recognizing that other perspectives are possible.
One argument against my contention asserts that, by nature, textbooks are culturally biased and that I am simply underestimating children's ability to see through these biases. Some researchers even claim that by the time students are in high school, they know they cannot take textbooks literally. Yet substantial evidence exists to the contrary. Two researchers, for example, have conducted studies that suggest that children's attitudes about particular cultures are strongly influenced by the textbooks used in schools. Given this, an ongoing, careful review of how school textbooks depict Native Americans is certainly warranted.
Which of the following would most logically be the topic of the paragraph immediately following the passage?

(A) specific ways to evaluate the biases of United States history textbooks

(B) the centrality of the teacher's role in United States history courses
(C) nontraditional methods of teaching United States history
(D) the contributions of European immigrants to the development of the United States
(E) ways in which parents influence children's political attitudes
תשובה נכונה: A

 

חשיבה מילולית - שאלות הגיון:
Directions
For this question, select the best of the answer choices given.
Question
The cost of producing radios in Country Q is ten percent less than the cost of producing radios in Country Y. Even after transportation fees and tariff charges are added, it is still cheaper for a company to import radios from Country Q to Country Y than to produce radios in Country Y.
The statements above, if true, best support which of the following assertions?


(A) Labor costs in Country Q are ten percent below those in Country Y.
(B) Importing radios from Country Q to Country Y will eliminate ten percent of the manufacturing jobs in Country Y.
(C) The tariff on a radio imported from Country Q to Country Y is less than ten percent of the cost of manufacturing the radio in Country Y.
(D) The fee for transporting a radio from Country Q to Country Y is more than ten percent of the cost of manufacturing the radio in Country Q.
(E) It takes ten percent less time to manufacture a radio in Country Q than it does in Country Y.
תשובה נכונה: C

 

חשיבה מילולית - השלמות משפטים:
Directions
This question presents a sentence, part of which or all of which is underlined. Beneath the sentence you will find five ways of phrasing the underlined part. The first of these repeats the original; the other four are different. If you think the original is best, choose the first answer; otherwise choose one of the others.
This question tests correctness and effectiveness of expression. In choosing your answer, follow the requirements of standard written English; that is, pay attention to grammar, choice of words, and sentence construction. Choose the answer that produces the most effective sentence; this answer should be clear and exact, without awkwardness, ambiguity, redundancy, or grammatical error.
Question
Carbon-14 dating reveals that the megalithic monuments in Brittany are nearly 2,000 years as old as any of their supposed Mediterranean predecessors.


(A) as old as any of their supposed
(B) older than any of their supposed
(C) as old as their supposed
(D) older than any of their supposedly
(E) as old as their supposedly
תשובה נכונה: C

 

פרק שלישי - פרק החשיבה הכמותית
בפרק החשיבה הכמותית, כל השאלות הינן שאלות אמריקאיות, והשימוש במחשבון אסור בכל שאלה.
בפרק זה נמדדים יכולות הנבחן להבין מושגים בסיסיים בחשבון, אלגברה, גיאומטריה וניתוח נתונים, וכן את היכולות המתמטיות של כל נבחן.

להלן מספר שאלות לדוגמה הלקוחים ממבחני GMAT שהתקיימו בעבר:

חשיבה כמותית - פתרון בעיות:


Directions
Solve the problem and indicate the best of the answer choices given.
Numbers
All numbers used are real numbers.
Figures
A figure accompanying a problem solving question is intended to provide information useful in solving the problem. Figures are drawn as accurately as possible EXCEPT when it is stated in a specific problem that the figure is not drawn to scale. Straight lines may sometimes appear jagged. All figures lie in a plane unless otherwise indicated.
Question
If u > t, r > q, s > t, and t > r, which of the following must be true?
I. u > s
II. s > q
III. u > r


(A) I only
(B) II only
(C) III only
(D) I and II
(E) II and III
תשובה נכונה: E

 

השאלות באדיבות בית הספר האמריקאי ללימודי אנגלית

 

קישורים נוספים:

בתי ספר למינהל עסקים בחו"ל

מידע על לימודי MBA בחו"ל

פורום לימודים בחו"ל

 

 
  חזרה לראש הכתבה   שלח לחבר   הוסף כתבה למועדפים גירסה להדפסה


הוסף תגובה    תגובות לכתבה
 1.  GMAT - רק עם מורה פרטי שמבין אותך.  -  BrainiaC 18/03/2010
 2.  קורס GMAT - רק בבית הספר האמריקאי!  -  17/06/2010
 3.  רק לא בית הספר האמריקאי  -  אמיר 01/06/2011
 4.  שאלה לדוגמא- בהצלחה  -  אורית מגימקס 25/09/2011


 כתבות נוספות בנושא

 

 All rights reserved © Glimudim  Advertise with us  |   פרסום ב Glimudim  |   יצירת קשר  |   תנאי שימוש  |   הוסף למועדפים  |   מפת האתר

בניית אתרים
נבנה ע"י אינטרנט פולפאוור חברת בניית אתרים